Hizmetler

Kablaj Tasarımı

Elektronik birimlerin birbirleri ile ve çevre birimleri arasındaki fiziksel bağlantıyı sağlayan Kablaj; müşteri isterleri ve ilgili standart gereklilikleri göz önünde bulundurularak mekanik ve elektronik yapıya uygun olarak tasarlanmaktadır.