Hizmetler

Yapısal Analiz ve Tasarım Doğrulama

Yapısal Analiz

Yapısal analizler, mekanik yükleme ve sınır koşullarının fiziksel bir yapı ve bileşenleri üzerinde yaratacağı etkilerin bulunmasını hedefler. Bunun için fiziğin, matematiğin ve malzeme bilimlerinin ilgili alanlarından faydalanır. Genellikle amaç binalar, köprüler gibi durağan taşıyıcı yapıların ya da içten yanmalı bir motor, bir taşıtın alt birleşenleri gibi hareket eden sistemlerin üzerinde oluşan deformasyonlar, gerilmeler, hız ve ivmelenmeler, reaksiyon kuvvetler vb. çıktıları elde etmektir. Bu sayede sanal ortamda tasarlanan ürün hakkında istenilen performansın sağlanması, muhtemel hasar oluşumların bertaraf edilmesi, optimizasyon çalışmalarının yapılması, gerçek zamanlı etkilerin dijital ikiz (model) üzerinden takip edilmesi sağlanmaktadır. 

Tasarım Doğrulama

Kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarımın tutarlılığını ve eksiksizliğini göstermekle ilgilidir. Bu, ürünün gerçekten bir sürümünü oluşturduğunuz ve kullanıcı gereksinimlerine göre doğrulandığı aşamadır. Amaç, ürünün kullanıcı ihtiyaçlarının belgelerini karşıladığını objektif kanıtlarla kanıtlamaktır. Nesnel kanıt, prosedürün tamamlandığını gösteren bir görüntü, metin veya ses dosyası gibi çıktının herhangi bir fiziksel kanıtıdır.