Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

TORK DİZAYN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Tork Dizayn Araştırma Geliştirme Şirketi olarak bgys politikamız;

 ’’Savunma sanayi ve diğer sektörlere özel üretim makinelerinin veya ekipmanların projelendirilmesi, keşfi, mekanik tasarımı, üretimi, prototiplendirilmesi, seri üretime uygun planlamaların yapılması ve kalite kontrolü, sistem entegrasyonu, mekatronik cihaz tasarımı ve robotik” alanlarında yapılan çalışma kayıtları bilgi varlıklarının korunmasıdır.

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması, Firmamızın hizmetlerinde kullanılan bilgi İşlem faaliyetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

1666182152596 (1)

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

  • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,
  • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak,
  • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak,
  • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak,
  • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek,
  • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik firmasal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
  • Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,
  • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,
  • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.
  • Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumaktır.