Konfigürasyon Politikası

TORK DİZAYN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Konfigürasyon Politikası

KONFİGÜRASYON YÖNETİMİ

Ürün veya sistemin ömür devri (yaşam döngüsü) boyunca hem fiziksel hem de fonksiyonel konfigürasyonunun izlenmesi ve kontrol edilmesi sürecidir.

Konfigürasyon yönetiminin öncelikli hedefi; Müşteriye teslim edilen ürünün sözleşmede belirtilen çizim ve şartnamelerdeki fonksiyonel ve fiziksel özelliklere sahip olduğunu garanti etmek, fiziksel konfigürasyonu ürünün tekrar üretilmesine imkan sağlayacak, Beklenmedik operasyon, tamir, bakım ve değiştirme ihtiyaçlarını karşılayabilecek detaya kadar dokümante edildiğinden emin olmaktır.

Konfigürasyon yönetimi süreçleri;

  • Müşteri isteklerinin belirlenmesi,
  • Ürün yapısı ve konfigürasyon birimlerinin belirlenmesi,
  • Konfigürasyon birimlerinin dokümante edilmesi,
  • Konfigürasyon birimlerinin numaralandırılması,
  • Konfigürasyon ana hatlarının oluşturulması faaliyetlerini kapsamaktadır.

konfigürasyon yönetim süreci

I- Konfigürasyon tanımlama ve dokümantasyon

II- konfigürasyon değişiklik kontrolü

III- konfigürasyon durum değerlendirmesi

*proje yönetimi ve kalite YÖNETİMİ planı

IV- konfigürasyon denetimi

*sistem mühendisliği ve risk yönetimi planı