Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası

TORK DİZAYN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Çevre & İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Tork Dizayn Araştırma Geliştirme Şirketi olarak ÇiSGP politikamız;

’’Savunma sanayi ve diğer sektörlere özel üretim makinelerinin veya ekipmanların projelendirilmesi, keşfi, mekanik tasarımı, üretimi, prototiplendirilmesi, seri üretime uygun planlamaların yapılması ve kalite kontrolü, sistem entegrasyonu, mekatronik cihaz tasarımı ve robotik’’ konusunda kalite seviyesi yüksek, rekabet gücü kuvvetli bir işletme olmaktır.

Tüm bunları yaparken her sene, bir önceki seneye göre daha az kirli ve güvenli bir çevrede daha sağlıklı çalışmayı hedefler.

Bu hedefe ulaşmak;

 • Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği/katılımı,
 • Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler, standartlara, diğer şartlara uygun olarak çalışmak,
 • Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması,
 • Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak,
 • “Sürekli iyileşme” felsefesinin her zaman uygulanabilir olması
 • Kurmuş olduğumuz sağlık, güvenlik ve çevre yönetim sistemi ile tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve isg risklerini azaltmak,
 • Tüm çalışanlarımıza tedarikçilerimize ve hizmet sunduğumuz siz müşterilerimize sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak,
 • Önce insan felsefesinden hareketle; etkin olarak uygulanan ve sürekli geliştirilen iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemimizle sadece kazaları önlemek değil kaza risklerini ortadan kaldırmak,
 • Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi,
 • Çalışan ve çalışan temsilcilerinin katılım ve danışmasını sağlamak,
 • ’’Savunma sanayi ve diğer sektörlere özel üretim makinelerinin veya ekipmanların projelendirilmesi, keşfi, mekanik tasarımı, üretimi, prototiplendirilmesi, seri üretime uygun planlamaların yapılması ve kalite kontrolü, sistem entegrasyonu, mekatronik cihaz tasarımı ve robotik’’ sektöründe adı sistem kalitesi ile anılan ve her zaman aranılan bir şirket olmak ile mümkündür.
1666182152596 (1)

Tork Dizayn Ar&Ge çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.