Kalite Politikası

TORK DİZAYN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kalite politikası

Tork Dizayn Araştırma Geliştirme Şirketi olarak kys politikamız;

 ’’Savunma sanayi ve diğer sektörlere özel üretim makinelerinin veya ekipmanların projelendirilmesi, keşfi, mekanik tasarımı, üretimi, prototiplendirilmesi, seri üretime uygun planlamaların yapılması ve kalite kontrolü, sistem entegrasyonu, mekatronik cihaz tasarımı ve robotik’’ faaliyetleri konusunda kalite seviyesi yüksek, rekabet gücü kuvvetli bir işletme olmaktır.

1666182152596 (1)

POLİTİKAMIZ, İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞUMUZ KİŞİ, KURULUŞ ve KURUMLARA BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA;

 • Güncel teknolojileri kullanarak, yüksek kaliteli ürünleri en ekonomik şekilde üretmek,
 • Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler, standartlara, diğer şartlara uygun olarak çalışmak,
 • Zamanı en iyi şekilde değerlendirip, daha kısa zamanda kaliteli ve daha fazla iş yapmak,
 • İnsan kaynaklarının geliştirilmesini, istihdamı ve motivasyonu sağlamak,
 • Hissedarların, toplumun, çalışanların ve tedarikçilerin beklentilerine hizmet eden sürekli gelişen ve yaşayan bir kuruluş olmak,
 • Siparişleri zamanında teslim etmek,
 • Üretim kapasitesini ve teknolojilerini artırarak müşteri taleplerine cevap vermek,
 • Ürünlerin teknik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Kaliteyi arttıracak ve sürekli iyileştirmek için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
 • Her zaman aranan ve güvenilir bir firma olmak amacıyla düzenlenmiştir.

BU HEDEFE ULAŞMAK İÇİN;

 • Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği,
 • En üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması,
 • Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, verimliğin artırılması ve maliyeti azaltma,
 • Çalışanların katılımını ve çalışanların kuruluşun bir parçası olmaktan heyecan ve gurur duymalarını sağlamak,
 • Kalite iyileştirme çalışmalarının, sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile sürdürülmesi,
 • Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi,
 • Çalıştığımız çevrenin korunması ve kısıtlı kaynakların az fire oluşturacak şekilde kullanılması,
 • Kalite İyileştirme çalışmalarımızda sürekliliğin sağlanması,
 • Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak,
 • İmalatlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini prensip edinerek, kalite yönetim sistemini iyileştiren bir kuruluş olmayı sürdürmek amacımızdır. 

     Ayrıca;

 • Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması,
 • “Sürekli iyileşme” felsefesinin her zaman uygulanabilir olması,
 • Kurmuş olduğumuz Sağlık, Güvenlik ve Çevre Yönetim Sistemi ile tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak,
 • Tedarikçilerimizden temin ettiğimiz malzemelerin sürekli olarak açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesinin sağlanması,
 • Kurmuş olduğumuz Kalite, etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması,
 • Bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi,
 • Çalışan ve Çalışan Temsilcilerinin Katılım ve Danışmasını Sağlamak,
 • Sürekli gelişen ürün ve sistem kalitesi ile adı kalite ile birlikte anılan, sektörün lider kuruluşu olmak hedefimizdir.